Ing. Peter Vrábel


Ing. Peter VRÁBEL

+421 917 836 205  |  einsty@einsty.sk


Aktuálne sa venujem verejnému sektoru. Pracujem ako Facility manažér TUKE zameriavam sa na plánovanie, hospodárenie a riadenie činností spojených s technickou správou budov. Zodpovedám za efektívnosť údržby a navrhujem zlepšenia procesov riadenia a kontroly. Zároveň presadzujem zvýšenie informovanosti o nákladoch, stave majetku a možnostiach inovácií.


      Dosiahnuté vzdelanie

OD   -   DO                  Vzdelanie
2015 - .... Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Priemyselné inžinierstvo
2008 - 2010 Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Mechatronika (Ing.)
2004 - 2008 Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Všeobecné strojárstvo (Bc.)
2001 - 2004 Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, Trenčín (Verejné stravovanie)
1998 - 2001 Stredné oborné učilište, Trenčín (Vyučný list)