Ing. Peter Vrábel, PhD.


Ing. Peter VRÁBEL, PhD.

+421 917 836 205  |  einsty@einsty.sk

 • Facebook
 • Twitter
 • Phone
 • Email

 • Plnohodnotne sa venujem princípom technickej správy. Aktuálne sa venujem zabezpečeniu korektnej prevádzky a údržby objektov. Snažím sa naplniť ciele a víziu spoločnosti BPMK URL. Zameriavam sa na plánovanie, hospodárenie a riadenie činností spojených s technickou správou budov. Zodpovedám za efektívnosť riadenia a navrhujem zlepšenia procesov a kontroly. Zároveň presadzujem zvýšenie informovanosti o nákladoch, stave majetku a možnostiach inovácií.

    Pracovné skúsenosti

OD   -   DO                  Praktické skúsenosti
2020 - trvá KONATEĽ - Riaditeľ spoločnosti - Mestská obchodná spoločnosť Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
2016 - 2019 Vedúci úseku správy a údržby - Študentské domovy a jedálne, Technickej univerzity v Košiciach
2014 - 2015 Systémový analytik / Projektant - Študentské domovy a jedálne TUKE, Systém SPONA
2012 - 2015 Manažér / Zakladateľ - národný rozvojový projekt AZU, Aktivita Zvyšuje Úspech
2010 - 2015 Konateľ / Štatutár - Online marketing a reklama HUGO media s.r.o.

    Osobné aktivity

OD   -   DO                  Vzdelanie
2017 - trvá Predseda - Rada Rodičov školy pri ZŠ Belehradská 21, Košice RRB21.org
2014 - 2016 Zakladateľ / Člen rady - Startup Centrum Košice O.Z., EASTCUBATOR.sk
2010 - 2015 Člen združenia - Združenie mladých podnikateľov Slovenska, ZMPS.sk
2012 - 2014 Delegát / Tajomník - Socialne zaležitosti, Študentská rada vysokých škôl SRVS.eu
2007 - 2009 Predseda - Internátnej študentskej rady B. Němcovej IBN.sk
2004 - 2007 Člen - Počítačový klub, ŠRBN PC-Klub

    Dosiahnuté vzdelanie

OD   -   DO                  Vzdelanie
2015 - 2020 Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove, Riadenie priemyselnej výroby (PhD.)
2008 - 2010 Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Mechatronika (Ing.)
2004 - 2008 Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Všeobecné strojárstvo (Bc.)
2001 - 2004 Združená stredná škola hotelových služieb a obchodu, Trenčín (Verejné stravovanie)
1998 - 2001 Stredné oborné učilište, Trenčín (Vyučný list)

    Školenia a kurzy

ROK                    Kurz
2020 školenie:  Firemná kultúra a strategické riadenie (HUMAN INSIDE s.r.o.)
2019 školenie:  Koučing ako nástroj vedenia ľudí (MEGA Education, s.r.o.)
2018 školenie:  Stres manažment (MEGA Education, s.r.o.)
2017 školenie:  Riadenie stavebného projektu (Verlag Dashofer, s.r.o.))
2016 školenie:  Verejné obstarávanie (OTIDEA, s.r.o.))
2014 Absolvovaný kurz:   Mediálny Tréning - Rétorika (Mgr. Mário LAZÚR))